Selecteer een pagina

Ongevallen, verzuimkosten, brand… het in kaart brengen van de risico’s ligt aan de basis van uw bedrijfsvoering.

Dat is de RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie.

De RI&E een verplichting? Een goede RI&E biedt kansen!

Onze RI&E biedt u de kans om veel ellende buiten de deur te houden. Wij richten ons in de RI&E op zaken waar uw medewerkers ziek van kunnen worden en uitvallen.

Zo brengen we het gedrag van uw medewerkers in beeld op het toepassen van de door u ingezette beheersmaatregelen en krijgt u een herkenbare eindbeoordeling.

De resilience story card game is een serious game om in gestructureerde vorm te kijken naar de wijze van besluitvorming en de mentale valkuilen die zich voordoen bij de besluitvorming van onverwachte situaties.

Hierdoor kan de onzekerheid worden verminderd en worden geleerd hoe veilig en succesvol om te gaan met onverwachte situaties.

Serious game: Resiliance Story Cards

Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie

De wetgever stelt hoge eisen aan de RI&E. Daarom is in de ARBOwet het toetsen van de RI&E opgenomen.

Safety Assist toetst de RI&E met één of meerdere kerndeskundigen zodat u ervan verzekerd bent dat de RI&E een volledig en actueel beeld geeft van uw (prioritaire) risico’s.

Met de zekerheid van een volledige Inventarisatie kunt u de (arbeids)risico’s tot een minimum beperken.

Geïnteresseerd in het toetsen van uw RI&E?