Selecteer een pagina

U kent uw bedrijf als geen ander. Maar ook de risico's...?

De RIVM ongevallen top-3:
1. Vallen – 29%
2. Contact met machines – 22%
3. Vallende objecten – 13%

Heeft u (nog) oog voor uw dagelijkse risico’s ?

Dagelijkse routine vermindert het zicht op alledaagse risico’s. Een onafhankelijke veiligheidsprofessional stelt kritische vragen en zorgt voor noodzakelijke zelfreflectie.

Beter leren van incidenten

Ondanks preventieve maatregelen zijn er wel eens incidenten. Zij verschillen in omvang en (basis)oorzaken maar hebben altijd wel iets gemeen met eerdere incidenten. De vraag is dan: hoe kunt u beter leren van incidenten?

ONZE MISSIE: MAATWERK IN VEILIG WERKEN

Safety Assist is een deskundig en gedreven adviesbureau dat ondersteuning biedt bij vraagstukken over arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden in het algemeen. Vanuit een netwerkorganisatie werken wij samen met professionals en bedrijven uit verschillende branches. 

Met onze kennis en ervaring weten we wat moet, wat kan en wat mogelijk is. Wij zijn gedreven voor het vak en onderscheiden ons door onze persoonlijke werkwijze en risico gerichte benadering. Wij streven naar een integrale aanpak om u te adviseren zonder dat er open eindjes over blijven.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of wij u met uw vraagstuk behulpzaam kunnen zijn.

Safety Assist kan u ondersteunen met o.m. de volgende diensten:

  • Het inbeeld brengen van uw arbeidsrisico’s (RI&E)
  • Werkplek en ongevalsonderzoek;
  • Het verzorgen van veiligheidsinstructie en voorlichting
  • Onderzoek en advisering met betrekking tot de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus, gevaarlijke stoffen (stof, gas, damp), biologische agentia (zoals bacteriën, virussen, schimmels)
  • ATEX beoordelingen.

Maar denkt u ook aan:

  • (interim) veiligheidskundige ondersteuning
  • Toetsen van de RI&E
  • Inrichten van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en noodplannen;
  • Intene (veiligheids)audits of inspecties

Safety Assist helpt bij het optimali­seren en in stand houden van een veilige en gezonde werkomgeving.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Safety Assist biedt ondersteuning bij het maken van een RI&E die toegespitst is op uw organisatie.

We laten zien wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook brengen we het gedrag van uw medewerkers in kaart op het toepassen van de beheersmaatregelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?